Günümüzde üretilen hizmet veya urun kadar şirket profili ve vizyonu da satışı ciddi oranda etkilemektedir. Ne yazık ki ülkemizde pek çok şirket, yurtdışında profesyoneller tarafından verilen vizyon hizmetini, tek bir reklamla ortaya koymaya çalışmaktadır. Oysa vizyon tasarımı ve şirket imajı şirket kurulumuyla beraber ortaya çıkarılması gereken, sektördeki konumun belirlenmesi, müşteri profilinin belirginleştirilmesi ve hedef kitle tarafından daha iyi tanınmak ve beğenilmek adına yapılan önemli bir çalışmadır. Vizyon ve imaj belirlendikten sonra yapılan her lansman ve reklam var olan vizyon ve imajın üzerine konan artı bir değer olur.

Ofisimiz, sizin beklentileriniz ve hedefleriniz dahilinde şirketiniz için konsept tasarımı olarak düşünebileceğiniz genel bir hizmet vermektedir. Bu hizmet şirketinizin sektördeki rakiplerinden ayrışmanızda ciddi bir rol oynar.

Bu hizmet ofis tasarımı, şirket içi mekan tasarımı, yönetici ve/veya çalışan imaj ve müşteri ilişkileri davranış bicimi vs. toplu olarak kapsamakta ve yüksek seviyede gizlilik içinde gerçekleştirilmektedir. Müşterilerimizle anlaşmamız esnasında şirket içi bilgilerinin kimseyle paylaşılmayacağı, 3. tekil veya çoğul kişilere satılmayacağına dair sözleşme imzalanmaktadır.